Yutuqlar

Maktabimizdagi o'qituvchilar va o'quvchilar yutuqlari

Shaxmat musobaqasi (namuna)

13.04.2020

Shaxmat musobaqalari paytida maʼlum sondagi yurishlar qilinishi uchun chegaralangan vaqt belgilanadi. Dastlabki 40 ta yurish uchun 2,5, 2 va 1,5 soat ajratiladi. Tezkor shaxmatda oʻyinni...

Read More